Pop & Fiscus 2013 (versie 5 september 2013 - 1.2)

Alle fiscale mogelijkheden voor podia, bands en artiesten
Niet leuker, wel eenvoudiger?
Belasting en premies betalen?
Verstandig regelen

1. Artiesten zijn niet in loondienst bij het podium
1.1 De artiest is zelfstandig ondernemer
1.2 De artiest heeft een andere werkgever
1.3 Zaalhuur
1.4 Bruiloften
1.5 BTW op podiumkunsten

2. De artiesten zijn wel in loondienst bij het podium
2.1 Een dienstbetrekking volgens de normale belastingregels
2.2 Toepassing van de Artiestenregeling
2.3 Belasting en premies in de Artiestenregeling
2.4 Onkostenvergoeding of loon?
2.4 2.4.1 Kleine Vergoeding Regeling KVR
2.4 2.4.2 Kosten Vergoedings Beschikking KVB
2.5 Brutoloon of nettoloon?
2.6 Taxman Rekenvoorbeelden
2.7 Buitenlandse artiesten
2.8 Metropool Taxman Concert Calculator
2.9 Aftrekbare beroepskosten voor artiesten

3. De All Arts Handleiding amateur-artiesten

4. De Metropool Standaard Artiestenovereenkomst

5. De Gageverklaring

6. Tot slot: disclaimer


Update history versie 2013

Wijzigingen in versie 2013-1.0 tov versie 2012:

- paragraaf 2.3: aanpassing percentage Loonheffing artiesten 2013 naar 37%

- diverse paragrafen: vermelding dat BTW artiesten tussen 1 juli 2011 en 1 juli 2012 19% bedroeg (is nu weer 6%).

- paragraaf 2.5: rekenvoorbeelden (link) aangepast aan de belasting- en premiepercentages 2013.

- paragraaf 2.8: Taxman Calculator 2013 maakt naast de sectoren Cultuur en Welzijn nu ook berekeningen voor de sector Horeca.

Wijziging in versie 2013-1.1 van 20 juni 2013:

- invoeging paragraaf 2.4.3 over Kostenvergoedingsbeschikking bij buitenlandse artiesten.

Wijzigingen in versie 2013-1.2 van 5 september 2013:

- invoeging paragraaf 2.9 over Aftrekbare beroepskosten plus interne link naar extra uitleg en voorbeelden.

- enkele kleine tekstuele aanpassingen.

<end>

Alle fiscale mogelijkheden voor podia, bands en artiesten

Niet leuker, wel eenvoudiger?

Aan de belastingdienst valt niet te ontkomen. Dat geldt ook voor bands en podia. Met als gevolg: belasting en premies (na)betalen, onduidelijke regelgeving en veel moeilijke formulieren. De fiscus kan dit niet leuker maken, en zeker niet eenvoudiger. Wij wel.

We hebben alle informatie over de artiestenregeling nog eens kort op een rij gezet. Met handige tips voor zowel podia als artiesten.

Voor de programmeur (of manager) is ons handige freeware programma Metropool Taxman Concertcalculator 2013>> beschikbaar. Met Taxman kun je snel en eenvoudig berekenen wat een band nu eigenlijk kost, inclusief alle vrijstellingen, belasting en premies.

Voor (amateur)bands die hun belastingzaken volledig in eigen hand willen houden binnen een eigen vereniging hebben we de handleiding 'Vrijwilligersregeling voor amateur-artiesten' op onze site gezet (met dank aan All Arts Belastingadviseurs te Rotterdam).

Tot slot mag een voorbeeld van een uitgebreide artiestenovereenkomst als Word-document en een op de computer invulbare pdf-versie van de gageverklaring plus een engelse vertaling niet ontbreken. Voor buitenlandse bands en artiesten is er aanvullende informatie in het engels. Alle informatie is beschikbaar op onze downloadpagina >>

<top>

Belasting en premies betalen?

Jammer, maar helaas. Iedereen die geld ontvangt als beloning voor arbeid moet over dat inkomen belasting en premies betalen. Dat geldt ook voor bands en artiesten.

Meestal houdt het podium als 'inhoudingsplichtige werkgever' de belasting en premies in op het brutoloon (de brutogage) van de indviduele artiesten en draagt zij deze vervolgens af aan de Belastingdienst. De individuele artiesten ontvangen van het podium vervolgens als vergoeding voor het optreden een nettogage. Als alternatief voor het podium kan ook een andere rechtspersoon optreden als werkgever voor de band en betaalt het podium geen gage, maar een uitkoopsom plus BTW.

Voor het regelen van de afdrachten is een hele papierwinkel noodzakelijk. Met hoge boetes en naheffingen als daarbij door de band of door het podium fouten worden gemaakt. Met de afgedragen belasting doet de overheid vervolgens een hoop nuttige dingen (tja...). En de betaalde premies geven de artiest recht op bijvoorbeeld WW of WAO.

Maar niet teveel..!

Gelukkig zijn er manieren om zo weinig mogelijk last te hebben van de belastingdienst. Daarvoor zijn wel een aantal spelregels noodzakelijk. Ook zijn er manieren om niet meer belasting en premies te betalen dan strikt noodzakelijk is. Dat is handig voor de band en voor het podium. Minder belasting en premies maakt de band immers goedkoper. Dus zal er eerder een optreden worden afgesproken.

Minder belasting en premies betalen lijkt natuurlijk prettig, maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Vooral voor artiesten die van hun optreden moeten leven. Ook in de popmuziek duurt succes niet eeuwig. Ook artiesten kunnen werkloos of invalide worden. Een beroep op WW of WAO is dan natuurlijk prettig. Maar, als er minder premies zijn afgedragen, kan dat leiden tot een lagere uitkering. En dat is natuurlijk minder prettig.

<top>

Verstandig regelen

Het is dus verstandig om als artiest en podium alle belastingzaken goed te regelen. Er zijn grofweg twee manieren om de werkrelatie tussen band en podium vorm te geven:

1. De artiesten zijn niet in loondienst bij het podium

2. De artiesten zijn wel in loondienst bij het podium

Beide manieren hebben zo hun eigen spelregels, formulieren en fiscale mogelijkheden die hieronder worden toegelicht.

 

1. De artiesten zijn niet in loondienst bij het podium

Voor het podium (en vaak ook voor bands) is dit de meest eenvoudige oplossing. Niet het podium, maar een ander is werkgever van de artiesten. Dit kan op vier manieren:

 

1.1 De artiest is zelfstandig ondernemer

De artiest heeft in dit geval een eigen bedrijf (als zelfstandig ondernemer) en moet zijn inkomen zelf opgeven bij de belastingdienst. De artiest ontvangt voor het optreden van het podium een uitkoopsom, inclusief 6% BTW (tussen 1 juli 2011 en 1 juli 2012 19% BTW). De artiest moet aan het podium bewijzen dat hij zelfstandig ondernemer is met een Verklaring Arbeids Relatie - Winst Uit Onderneming (VAR-WUO). Ook artiesten met een meerderheidsbelang in een vennootschap vallen onder deze regeling. Zij gebruiken de VAR-DGA (Verklaring Arbeids Relatie - Directeur Groot Aandeelhouder)

Zo'n verklaring kan de artiest aanvragen bij de belastingdienst. Een copie van de verklaring moet worden ingeleverd bij het podium,  samen met de BTW-factuur en een paspoortcopie. Bij meer dan 1 zelfstandige artiest (bijvoorbeeld bij een gelegenheidsband) moet natuurlijk iedere artiest beschikken over een VAR-WUO. De VAR is de opvolger van de Zelfstandigheidsverklaring (ZV) die met ingang van 1-1-2006 buiten werking is getreden.

Let bij gebruik van de VAR even op de volgende aandachtspunten:

  • Alleen een VAR-WUO geeft volledige zekerheid dat geen loonbelasting en sociale premies verschuldigd zijn.
  • Zorg voor een geldige VAR, want hij heeft nog slechts de looptijd van één jaar. Tijdig verlengen dus.
  • Let op de juiste omschrijving van de werkzaamheden op de VAR, want voor andere werkzaamheden is hij niet geldig.
  • Stuur bij elke factuur een kopie van de VAR-WUO mee.
  • Voeg ook altijd een paspoortkopie bij, want zonder paspoortkopie is de VAR-WUO niet geldig.

Als een artiest een VAR - Resultaat Uit Overige Werkzaamheden (VAR-RUOW) heeft, moet er toch loonbelasting en sociale premies afgedragen worden. De VAR-RUOW is dus niet bruikbaar als middel om het podium te vrijwaren van loonbelasting en premiebetaling.

Voor aanvraag van een VAR moet gebruik worden gemaakt van een speciaal formulier. Zie onze downloadpagina >>

1.2 De artiest heeft een andere werkgever

In dit geval is niet het podium maar een andere rechtspersoon werkgever (inhoudingsplichtige) van de artiesten. De band heeft bijvoorbeeld een eigen rechtspersoon opgericht (stichting, vereniging of BV). Soms treedt een ander bedrijf op als werkgever van de artiesten. Bijvoorbeeld een boekingsbureau of een verloningsbureau.

Deze rechtspersoon moet aan het podium bewijzen dat zij werkgever is van de artiesten via een Inhoudingsplichtigenverklaring (IPV). Deze IPV kan worden aangevraagd bij de belastingdienst. De rechtspersoon ontvangt als vergoeding voor het optreden een uitkoopsom, inclusief 6% btw (tussen 1 juli 2011 en 1 juli 2012 19% BTW). Een copie van de IPV moet samen met de btw-factuur worden ingeleverd bij het podium.

De rechtspersoon hoeft de ontvangen uitkoopsommen overigens niet als loon uit te betalen aan de artiesten in de band. En zonder uitbetaald loon hoeft er ook geen belasting of premie te worden afgedragen. De uitkoopsommen mogen bijvoorbeeld worden gebruikt voor productiekosten (huur oefenruimte, vervoer, demokosten, kosten publiciteit, uitbrengen van een eigen CD, etc) of voor het betalen van een vrijwilligersvergoeding aan de leden van de band.

Voor amateur-artiesten of voor beginnende bands is dit een goede oplossing. Richt als band een eigen vereniging op en blijf fiscaal en financieel baas in eigen huis. Kijk voor meer informatie over het oprichten van een vereniging zonder notariele aktie op onze downloadpagina onder Handleiding Amateurartiesten.

Het oprichten van zo'n 'vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid' kost dus geen geld, maar biedt de bestuursleden geen volledige bescherming tegen vorderingen van derden. De bestuursleden zijn immers persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. Wil je deze bescherming wel, stap dan naar een notaris en richt een 'vereniging met volledige rechtsbevoegdheid' op (of een stichting). De kosten hiervan bedragen zo'n 200 tot 300 euro.

Ook grotere bands (die wel loon willen uitbetalen) kunnen gebaat zijn bij een eigen rechtspersoon. Nooit meer afhankelijk van podia bij het afdragen van belasting en premies. Dus geen gezeur meer bij de belastingaangifte of bij het aanvragen van een werkloosheidsuitkering.

Meer informatie over verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen kun je vinden op de website van de Kamer van Koophandel >>.

 

1.3 Zaalhuur

Soms besluit een band een zaal te huren (bijvoorbeeld bij een podium) en het optreden geheel in eigen hand te houden. Ook in dit geval is het podium geen werkgever van de optredende artiesten. Let echter op de volgende valkuil. Het podium moet bewijzen dat zij geen werkgever is, bijvoorbeeld met een juridisch kloppend zaalverhuurcontract.

Het bandlid, de manager of de rechtspersoon die het zaalverhuurcontract aangaat wordt organisator, dus werkgever van de band en bij uitbetaling van gages aan artiesten verantwoordelijk voor de juiste afdracht van belasting en premies. Als het bandlid of manager optreedt als privepersoon is hij/zij hiervoor persoonlijk aansprakelijk! Als een band veel gebruik maakt van zaalhuur is het dus wijs om na denken over een andere constructie, bijvoorbeeld een eigen rechtspersoon.

 

1.4 Bruiloften en dergelijke

Bij 'optredens in de persoonlijke sfeer' (bijvoorbeeld bruiloften) is het podium of de organisator (bijvoorbeeld het bruidspaar) nooit inhoudingsplichtig werkgever. de logica achter deze regeling is duidelijk: het zou onzin zijn een bruidspaar te verplichten voor een enkel optreden een complete loonadminstratie aan te leggen. De artiesten moeten daarom de ontvangen gage zelf als bruto-inkomsten opnemen in hun aangifte Inkomstenbelasting en vervolgens belasting en premies afdragen.

Let op: deze regeling geldt (echt !) alleen bij optredens georganiseerd door particuliere personen in de persoonlijke sfeer: bruiloften, verjaardagsfeeestjes, huwlijksjubilea, etc.

Een publiek toegankelijk feest, concert of ander optreden georganiseerd door een particulier persoon valt nadrukkelijk niet onder deze regeling. In dat geval is betrokken particulier gewoon inhoudingsplichtig werkgever ! Ook een optreden op een feest voor een jubilerende werknemer, georganiseerd door zijn of haar werkgever valt niet onder deze regeling. Tot slot: ook een optreden op een besloten feest, bijvoorbeeld voor een studentenvereniging of voetbalclub, valt niet onder deze regeling.

 

1.5 BTW op podiumkunsten per 1 juli 2012 weer verlaagd naar 6%

Per 1 juli 2011 is de BTW op podiumkunsten verhoogd van 6% naar 19%. Per 1 juli 2012 is deze verhoging weer teruggedraaid. De verlaging is van toepassing op entreegelden en op uitkoopsommen van optredende artiesten (en op verkoop van kunstvoorwerpen door kunstenaars en invoer van buiten de EU van kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten).

Voorverkopen voor optredens vanaf 1 juli 2012 vallen vanaf 25 mei 2012 onder het lage BTW-tarief van 6%. Op eerdere voorverkopen blijft 19% BTW van toepassing. Een en ander conform de Europese BTW-richtlijn die de Nederlandse regering de vrijheid geeft naar eigen inzicht een overgangsregeling te bepalen.

<top>

2. De artiesten zijn wel in loondienst bij het podium

Behalve in de hiervoor genoemde gevallen zijn artiesten bij een optreden altijd in dienstbetrekking bij het podium of bij de organisator van het concert. Voor artiesten zijn er twee manieren om zo'n dienstbetrekking aan te gaan met een werkgever:

  • Een dienstbetrekking volgens de normale belastingregels.
  • Een dienstbetrekking volgens de Artiestenregeling.

 

2.1 Een dienstbetrekking volgens de normale belastingregels

Een artiest kan, net als iedere andere werknemer, gewoon in (vaste) loondienst zijn bij een werkgever. Zo'n 'echte' dienstbetrekking is over het algemeen aanwezig als de artiest vanuit een gezagsverhouding de verplichting heeft om tegen betaling van loon gedurende zekere tijd persoonlijk arbeid te verrichten. Dit lijkt een wat abstracte formulering, maar let even op het begrippen 'gezagsverhouding', 'loon' en 'persoonlijke arbeid'. De artiest ontvangt een individueel salaris en wordt geacht zelf - net als een gewone werknemer - de werkopdrachten van werkgever uit te voeren. Kortom: net als bij een 'gewone' baan.

De artiest en de werkgever kunnen samen ook kiezen voor heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen volgens de normale belastingregels ('opting-in'). De artiest is dan als pseudo-werknemer in fictieve dienstbetrekking voor de loonbelasting en de Zorgverzekeringswet. De keuze voor opting-in heeft geen arbeidsrechtelijke gevolgen. Er ontstaat bijvoorbeeld geen ontslagbescherming. Ook de werknemersverzekeringen kennen het begrip opting-in niet.

Of een echte dienstbetrekking of opting-in wenselijk is hangt sterk af van persoonlijke wensen en omstandigheden. Nader advies van een gespecialiseerde belastingconsulent of accountant is hierbij aan te raden.

 

2.2 Toepassing van de Artiestenregeling

De overheid heeft al lang geleden geconstateerd dat artiesten toch een wat andere positie innemen dan 'gewone' werknemers. Voor artiesten gelden daarom speciale regels. De Artiestenregeling wordt toegepast als er sprake is van een optreden op grond van een overeenkomst van korte duur. Hiervan is sprake als de overeenkomst voor ongeveer 3 maanden of korter is afgesloten.

Ook een eenmalig optreden valt onder de Artiestenregeling. Het maakt niet uit hoe zo'n optreden is geregeld. Dat kan via een contract, een mondelinge afspraak of een bevestiging per e-mail of fax. In al deze gevallen zijn de artiesten op grond van de Artiestenregeling in kortdurende dienstbetrekking bij het podium of bij de organisator van het concert.

Ook bij een gratis optreden (dus zonder uitbetaalde gage) worden de artiesten behandeld alsof zij in kortdurende dienstbetrekking zijn bij het podium. Dit lijkt vreemd, maar het podium moet kunnen bewijzen dat er inderdaad geen gage aan de band is uitbetaald. En dat kan alleen als alle (onderstaande) regels worden gevolgd en de daarbij noodzakelijke formulieren worden ingevuld.

 

2.3 Belasting en premies in de Artiestenregeling

Als werkgever moet het podium loonbelasting inhouden op het (bruto)loon van de werknemer (de artiest) en deze vervolgens afdragen aan de Belastingdienst (in 2013 37% bij Nederlandse artiesten en bands, voor buitenlandse artiesten en bands zie 2.7). Bij Nederlandse bands moet de werkgever meestal ook nog premies inhouden en afdragen voor de werknemersverzekeringen (WW, Wachtgeldfonds, WAO-WIA). Ook deze premies moet het podium afdragen aan de Belastingdienst. Tot en met 2005 was het UWV (de Uitvoeringsinstelling Werknemers Verzekering) voor inning van deze premies verantwoordelijk.

Let op: vanaf 1 januari 2006 is de Ziekenfondswet (Zfw) komen te vervallen en vervangen door Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij 'gewone' werknemers wordt de inkomensafhankelijke premie voor de Zvw door de werkgever verrekend met het brutoloon. Bij artiesten die gebruik maken van de Artiestenregeling is dat niet het geval. De artiest moet zelf 5% (2012) inkomensafhankelijke zorgpremie aan de Belastingdienst betalen bij de aangifte Inkomstenbelasting.

Voor de correcte berekening van de belasting en de premies moet de band een volledig ingevulde gageverklaring en paspoortkopie van alle artiesten inleveren bij het podium. Net als bij gewone werknemers neemt het podium deze informatie op in haar loonadministratie. Bij ontbreken van deze gegevens kan de fiscus het podium een boeteheffing opleggen van 52% over het brutoloon.

<top>

2.4 Onkostenvergoeding of loon?

Tot 2001 kon tussen de band en het podium worden afgesproken dat geen loon, maar alleen een onkostenvergoeding werd uitbetaald. Met andere woorden: de hele gage mocht worden aangemerkt als onkostenvergoeding. Over deze onkostenvergoeding hoefde door het podium geen belasting en premies te worden afgedragen. Deze regeling is met ingang van 2001 afgeschaft. Alle betalingen aan artiesten en bands worden nu gezien als belastbaar loon (gage) of als uitkoopsom inclusief BTW.

Na protesten van artiesten en podia heeft de fiscus een aantal regelingen bedacht waardoor (in geval van belastbaar loon) minder belasting en premie hoeft te worden afgedragen. Het gaat daarbij om:

2.4.1 De Kleine Vergoedings Regeling KVR

Als de Kleine Vergoedings Regeling wordt toegepast hoeft het podium vanaf 1 januari 2009 over maximaal € 163,00 per artiest per optreden geen belasting en premies in te houden en af te dragen. De KVR is dus een onbelaste vergoeding voor gemaakte onkosten tot een maximum van € 163,00 per artiest per optreden. De KVR mag worden toegepast voor iedere artiest in de band. Tot en met 2008 bedroeg de KVR € 136 per artiest per optreden.

Voor de artiest is het bedrag van de KVR overigens geen vrije vergoeding. Achteraf moet de artiest altijd aan de fiscus kunnen bewijzen dat het totaalbedrag dat jaarlijks op grond van de KVR is ontvangen echt aan onkosten is besteed. Als dat niet (geheel) lukt moet de artiest (en dus niet het podium) achteraf bij de aangifte Inkomstenbelasting belasting en premies betalen over het (resterende) bedrag van de ontvangen KVR.

Let op: vanaf 2007 moet de artiest nadrukkelijk toestemming geven aan het podium voor toepassing van de Kleine Vergoedings Regeling. Het is verstandig deze toestemming (of weigering) op te nemen in het optreedcontract. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de Metropool standaard artiestenovereenkomst (zie hieronder bij punt 4.).

2.4.2 De Kosten Vergoedings Beschikking KVB

De Kosten Vergoedings Beschikking lijkt op de KVR, maar dan voor een hoger bedrag dan € 163,00 per artiest. Als de artiest of band voorafgaand aan het concert of de tour kan bewijzen dat de onkosten hoger zullen zijn dan € 163,00 per artiest per concert kan bij de belastinginspecteur een KVB worden aangevraagd. Over het bedrag van de KVB hoeft het podium geen belasting of premies in te houden en af te dragen. Een KVB kan ook binnen een maand na het optreden worden aangevraagd, de originele bonnen moeten dan wel als bewijs worden overlegd.

Ook hier geldt: achteraf moet de artiest altijd aan de fiscus kunnen bewijzen dat het totaalbedrag dat jaarlijks op grond van de KVB is ontvangen echt is besteed aan onkosten. Als dat niet lukt moet de artiest (en niet het podium) achteraf belasting en premies betalen over het bedrag van de KVB. Voor het aanvraagformulier van de KVB zie onze downloadpagina >>

2.4.3 De Kosten Vergoedings Beschikking KVB bij buitenlandse artiesten

Bij leden van een buitenlands gezelschap die in het buitenland wonen, mag u geen rekening houden met een eventuele individuele kostenvergoedingsbeschikking, ook niet als er geen kostenvergoedingsbeschikking voor het gezelschap is. Bij leden van een buitenlands gezelschap die in Nederland wonen, mag u wel rekening houden met een individuele kostenvergoedingsbeschikking, maar alleen als er geen sprake is van een kostenvergoedingsbeschikking voor het gezelschap.

<top>

2.5 Brutoloon of nettoloon?

Een lastig punt bij optredens van popgroepen. In het dagelijks leven wordt tussen werkgevers en werknemers meestal een brutoloon afgesproken. Op het brutoloon wordt door de werkgever vervolgens het nodige aan belasting en premies ingehouden. De werknemer ziet pas bij de eerste loonstrook hoeveel nettoloon er op zijn of haar bankrekening wordt gestort.

In de popmuziek wordt meestal direct een nettogage (nettoloon) uitbetaald aan de gehele band. Dat is lastig voor het podium, de nettogage voor de band moet eerst worden omgerekend naar een nettogage per artiest. Van die nettogage mag vervolgens per artiest een bedrag op basis van de KVR of KVB worden afgetrokken, het restant moet worden omgerekend naar brutoloon per artiest. Dit brutoloon is de belastbare gage. En over dat bedrag moet het podium per artiest berekenen hoeveel belasting en premies moet worden ingehouden en afgedragen aan de fiscus.

Een hele rekensom dus, met verschillende mogelijkheden om het bedrag aan te betalen belasting en premies te verlagen. Reken maar even mee met de volgende voorbeelden.

 

2.6 Rekenvoorbeelden

Als voorbeeld gebruiken we een Nederlandse band die bestaat uit 4 artiesten. De band speelt als hoofdact voor een hoge nettogage van € 1.000,00 en als voorprogramma voor een lage nettogage van € 652,00.

De nettogage voor de gehele band hebben we in deze voorbeelden met behulp van de Metropool Taxman Concertcalculator eerst omgerekend naar netto- en brutogage per artiest. Waar nodig is ook nog rekening gehouden met de KVR of KVB. Daarna is per voorbeeld berekend hoeveel belasting en premies moeten worden ingehouden en afgedragen. Tot slot laten we zien hoeveel de band het podium nu eigenlijk kost. De voorbeelden hebben betrekking op artiesten die optreden bij een podium dat voor de werknemersverzekeringen valt onder de sector Cultuur (peil januari 2013).

klik hier om de voorbeelden te bekijken >>

 

2.7 Buitenlandse artiesten

Buitenlandse artiesten (en sporters) vielen tot 2007 ook allemaal onder de artiestenregeling. Voor hen gold een speciale inhouding Loonbelasting van 20% op de brutogage (dat is 25% bovenop de nettogage). Vanaf 2007 zijn artiesten (en sporters) afkomstig uit landen waarmee Nederland een verdrag heeft afgesloten ter voorkoming van dubbele belastingheffing vrijgesteld van deze inhouding Loonbelasting. Deze vrijstelling geldt ook voor artiesten woonachtig op Aruba, Curacao, Sint Maarten en de drie BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Bij artiesten uit niet-verdragslanden moet nog wel 20% Loonbelasting worden ingehouden. Bij buitenlandse artiesten hoeven geen premies werknemersverzekeringen te worden ingehouden.

Klik hier voor meer info over de belastingvrijstelling buitenlandse artiesten >>

 

2.8 Metropool Taxman Concert Calculator

Alle voorbeelden (en alle eigen varianten) kun je met behulp van de Metropool Taxman Concertcalculator zelf nog eens narekenen. Op de INTRO pagina van de Taxman Calculator eerst even invullen onder welke sector het podium valt: Cultuur, Welzijn of Horeca. De premiepercentages van deze sectoren verschillen namelijk sterk. Bij bovengenoemde voorbeelden is gebruik gemaakt van de premiepercentages 2013 van de sector Cultuur.

Zoals je kunt zien bij de voorbeelden, zijn de KVR en de KVB interessante mogelijkheden om minder belasting en premies te betalen. En de band dus goedkoper te maken voor het podium. Deze werkwijze is vooral bruikbaar als de artiesten niet van de optredens moeten leven, maar alle inkomsten weer investeren in de band. En dat geldt voor de meeste bands in Nederland.

Klik hier om naar de Metropool Taxman Concert Calculator pagina te gaan >>

 

2.9 Aftrekbare beroepskosten bij artiesten

Bij de aangifte inkomstenbelasting kan de artiest een flink deel van de gemaakte onkosten (de aftrekbare beroepskosten) verrekenen met zijn inkomen. Denk hierbij aan kosten voor instrumenten en apparatuur, promotiekosten, werkruimte, werkkleding en zelfs de contributie voor een vakbond. De artiest dient zelf bewijsstukken te bewaren en deze op verzoek te kunnen overleggen aan de Belastingdienst. Niet alle onkosten zijn echter aftrekbaar en voor veel onkosten gelden specifieke berekeningswijzen.

Klik hier om naar de pagina over aftrekbare beroepskosten te gaan >>

<top>

3. All Arts Handleiding amateur-artiesten

Veel amateur-artiesten en -bands worstelen met de vraag op welke manier zij moeten omgaan met de artiestenregeling voor de loonbelasting en de sociale verzekeringen. All Arts Belastingadviseurs te Rotterdam heeft hiervoor een handleiding gemaakt.

In de handleiding wordt beschreven hoe een band met behulp van een eigen rechtspersoon (vereniging) kan optreden voor een uitkoopsom, zonder dat belasting of premie hoeft te worden afgedragen. Tot een jaaromzet van ruim € 22.000 (2004) hoeft de band bovendien geen BTW af te dragen. Een prettige oplossing voor beginnende bands of voor bands die hun inkomsten geheel willen gebruiken voor de dekking van productiekosten (huur oefenruimte, vervoer, demokosten, kosten publiciteit, uitbrengen van een eigen CD, etc).

Nieuw in de handleiding is de vereniging die zonder notariele akte kan worden opgericht. All Arts Belastingadviseurs heeft hiervoor modelstatuten gemaakt, die slechts ingevuld en ondertekend moeten worden. Daarmee worden aanzienlijke kosten bespaard. De handleiding en alle bijbehorende documenten zijn beschikbaar op onze downloadpagina.

Klik hier om naar de downloadpagina te gaan >>

 

4. De Metropool Standaard Artiestenovereenkomst

De standaard artiestenovereenkomst van Metropool is volledig aangepast aan alle fiscale varianten: uitkoopsom of gage (bruto of netto), wel of geen KVR c.q. KVB, etc. De standaard artiestenovereenkomst is een Word-document en kan zelf worden aangepast. Ook de artiestenovereenkomst is beschikbaar op onze downloadpagina.

Klik hier om naar de downloadpagina te gaan >>

 

5. De gageverklaring

De gageverklaring is een onmisbaar (en verplicht) formulier bij het op een juiste manier verwerken van concerten met bands die werken met een bruto- of netto-gage. Blanco exemplaren van de gageverklaring kunnen worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Ook is een pdf-versie van de gageverklaring beschikbaar.

De gageverklaring is 'vormvrij'. Een podium mag zelf een eigen formulier voor de gageverklaring ontwerpen, mits de toelichting en de vragen uit het orgineel worden overgenomen.

Voor buitenlandse artiesten is de gageverklaring vaak een onleesbaar en onbegrijpelijk document. Van artiesten afkomstig uit niet-verdragslanden wordt echter verwacht dat zij de verklaring invullen en ondertekenen. Als alternatief is daarom op onze downloadpagina een engelse vertaling van de gageverklaring beschikbaar met uitgebreide toelichting.

De pdf-versie van de gageverklaring heeft als handige optie dat de gegevens van band en podium met de computer direct in het document kunnen worden ingetypt. Ook de pdf-versie van de gageverklaring kan op onze site worden gedownload.

Klik hier om naar de downloadpagina te gaan >>

 

6. Tot slot: disclaimer

Bij het samenstellen van de informatie op deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Fiscale regelgeving is echter complex en aan regelmatige wijzigingen onderhevig. Check voor actuele informatie en formele regelgeving daarom tevens de website van de Belastingdienst. Ook het inschakelen van een op het gebied van artiestenwetgeving gespecialiseerde belastingadviseur (bijvoorbeeld All Arts) of accountant kan zinvol zijn. Op onze downloadpagina is tevens aanvullende informatie van derden beschikbaar over actuele ontwikkelingen in de artiestenregeling.


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

<top>

Metropool Hengelo

Metropool is het poppodium van Hengelo (Ov). Met iedere week concerten. Van Pop en Rock tot Hiphop, van Blues tot Metal.

En natuurlijk parties: hardcore, gothic en swingparties. Plus World, Jazz en Comedy. En meer...

Informatie: www.metropool.nl >>

 

                             
© 2013 taxman.nu