Taxman Concert Calculator Rekenvoorbeelden


Netto-gage met en zonder KVR of KVB 2013

In onderstaande voorbeelden wordt getoond hoe de kosten voor het podium sterk kunnen verschillen met en zonder de Kleine Vergoedings Regeling (KVR) of Kosten Vergoedings Beschikking (KVB).

De voorbeelden gaan over een Nederlandse band met 4 artiesten bij toepassing van de premies werknemersverzekeringen 2013 zoals die gelden voor podia die vallen onder de sector Cultuur. Voor podia die vallen onder de sectoren Welzijn of Horeca gelden andere premiepercentages, waardoor de berekening anders uitvalt.

Onderstaande berekenigen betreffen het belastingjaar 2013. Bij de berekeningen zijn wij uitgegaan van netto-gage (het bedrag dat de artiest in cash krijgt uitbetaald na het optreden).

Om het eenvoudig te houden laten we in de voorbeelden alleen de uitkomsten zien. Voor de omrekening van netto-gage naar bruto-gage en de exacte berekening van de bijbehorende belasting en premies bij de sectoren Cultuur, Welzijn of Horeca verwijzen we naar onze (gratis) Metropool Taxman Concert Calculator >>

Ook de berekeningen voor eerdere belastingjaren kun je eenvoudig zelf maken met behulp van de Metropool Taxman Concert Calculator >>

Meer weten over artiestenbelasting, KVR en KVB? Ga naar onze pagina Pop & Fiscus >>

 

Voorbeeld 1 : nettogage van € 1.000 zonder KVR of KVB 2013

De band maakt geen gebruik van de KVR of KVB.
De uitbetaalde nettogage is € 1.000,00 (bij 4 artiesten € 250,00 netto per artiest).
Premies werknemersverzekering conform sector Cultuur.
De nettogage van € 1.000 hebben we m.b.v. de Taxman Concert Calculator eerst omgerekend tot belastbare brutogage. Over dit bedrag moet door het podium belasting en premies worden ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst.

Hoeveel kost de band
Nettogage
1.000,00
Belasting en premies over een nettogage van € 1.000,00
741,00
Totale kosten voor het podium inclusief belasting en premies
1.741,00

In dit voorbeeld moet het podium dus ruim 74% belasting en premies betalen bovenop de nettogage van € 1.000,00.

 

Voorbeeld 2 : nettogage van € 1.000 met maximale KVR 2013

De band gebruikt de maximale KVR per artiest: 4 x € 163,00
De uitbetaalde nettogage is € 1.000,00 (bij 4 artiesten € 250,00 netto per artiest)
Premies werknemersverzekering conform sector Cultuur.
Door toepassing van de KVR is 4 x € 163,00 = € 652,00 vrijgesteld van belasting- en premieheffing. De overblijvende nettogage is m.b.v. de Taxman Concert Calculator omgerekend naar belastbare brutogage. Over dit bedrag moet door het podium belasting en premies worden ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst.

Hoeveel kost de band
Nettogage
1.000,00
Belasting en premies over een nettogage van € 1.000,00 met een KVR van € 652,00
313,00
Totale kosten voor het podium inclusief belasting en premies
1.313,00

Door toepassing van de KVR is de band dus goedkoper geworden voor het podium. De belasting en premies zijn in dit voorbeeld nog maar 31,3% bovenop de nettogage.

 

Voorbeeld 3 : nettogage van € 1.000 met lagere KVB 2013

De band heeft in dit voorbeeld een KVB bij de Belastingdienst aangevraagd van € 600,00
De uitbetaalde nettogage is € 1.000,00 (bij 4 artiesten € 250,00 netto per artiest).
Premies werknemersverzekering conform sector Cultuur.
Door toepassing van de KVB is € 600,00 vrijgesteld van belasting- en premieheffing.

Hoeveel kost de band
Nettogage
1.000,00
Belasting en premies over een nettogage van € 1.000,00 met een KVB van € 600,00
360,00
Totale kosten voor het podium inclusief belasting en premies
1.360,00

De KVB van € 600,00 is in dit voorbeeld willekeurig gekozen. Door toepassing van de KVB wordt de band ook in dit voorbeeld goedkoper voor het podium. Er hoeft slechts 36% belasting en premies te worden afgedragen boven op de nettogage.

 

Voorbeeld 4 : nettogage van € 1.000 met maximale KVB 2013

De band heeft nu een KVB aangevraagd van € 1.000,00
De uitbetaalde nettogage is € 1.000,00 (bij 4 artiesten € 250,00 netto per artiest).
Premies werknemersverzekering conform sector Cultuur.
Door toepassing van de KVB is € 1.000,00 vrijgesteld van belasting- en premieheffing.

Hoeveel kost de band
Nettogage
1.000,00
Belasting en premies over een nettogage van € 1.000,00 en een KVB van € 1000,00
0,00
Totale kosten voor het podium inclusief belasting en premies
1.000,00

De KVB van € 1.000 is in dit voorbeeld met opzet gekozen. De nettogage is nu net zo hoog als het bedrag van de KVB. De belastbare gage is daardoor nul. Het podium hoeft in dit voorbeeld dus geen belasting en premies te betalen boven op de nettogage.

 

Voorbeeld 5 : nettogage van € 652 met maximale KVR 2013

De band gebruikt in dit voorbeeld de maximale KVR per artiest: 4 x € 163,00
Afgesproken nettogage € 652,00 (bij 4 artiesten € 163,00 netto per artiest)
Premies werknemersverzekering conform sector Cultuur.
Door toepassing van de KVR is 4 x € 163,00 = € 652,00 vrijgesteld van belasting- en premieheffing.

Hoeveel kost de band
Nettogage
652,00
Belasting en premies berekend over een nettogage van € 652,00 met een KVR van € 652,00
0,00
Totale kosten voor het podium inclusief belasting en premies
652,00

De nettogage van € 652,00 is ook in dit voorbeeld weer met opzet gekozen. De nettogage is nu net zo hoog als het maximale bedrag van de KVR. De belastbare gage is dus nul. Het podium hoeft geen belasting en premies te betalen boven op de nettogage


Gevolgen van de KVR en KVB

Uit bovenstaande blijkt dat een solo-artiest of band aanmerkelijk goedkoper is als gebruik gemaakt wordt van de KVR of KVB.
Maar let op: dit is geen cadeau van de Belastingdienst. Ieder bandlid of solo-artiest moet zijn of haar KVR- of KVB-bedrag als werkelijke onkosten kunnen verantwoorden bij de jaarlijkse belastingaangifte. Dat geldt voor professionele musici, maar ook voor amateurs.

Met andere woorden: alle uitgaven goed bijhouden, facturen en bonnetjes bewaren en gezamenlijke banduitgaven op correcte wijze onderling verrekenen (inclusief facturen en bonnetjes als bewijs). En natuurlijk aangifte Inkomstenbelasting doen ...

En voor professionele musici geldt: KVR of KVB verlagen het ontvangen belastbaar loon. Er wordt daardoor minder aan sociale premies afgedragen. En dat kan leiden tot een lagere uitkering, bijvoorbeeld bij werkloosheid.

versie 04-2013


Terug naar Pop & FiscusMetropool Hengelo

Metropool is het poppodium van Hengelo (Ov). Met iedere week concerten. Van Pop en Rock tot Hiphop, van Blues tot Metal.

En natuurlijk parties: hardcore, gothic en swingparties. Plus World, Jazz en Comedy. En meer...

Informatie: www.metropool.nl >>

                             
© 2013 taxman.nu